list icon
 • Lovino Vargas
 • Dipper Pines
 • Wy (hetalia)
 • Ava Ire
 • Ritsu Tainaka
 • Hitoka Yachi
 • Haru (tsuritama)
 • Mayaka Ibara
 • Naegi Makoto
 • Lucas (mother)
 • Tsukimi Kurashita
 • Teshima Junta
 • Ryousuke Kominato
 • Wirt (otgw)
aug 14 2010 ∞
jan 31 2015 +