list icon
  • Weeb
  • Neet
  • Anti Social
  • fuck my life
  • lol
oct 9 2019 ∞
oct 9 2019 +

My top 10 Yuri couple

  • Inuyama Aoi x Ohgaki Chiaki (Yuru Camp)
  • Yukimura Aoi x Kuraue Hinata (Yama no Susume)
  • Ichii Yui x Nonohara Yuzuko x Hinata Yukari (Yuyushiki)
  • Oomuro Sakurako x Furutani Himawari (Yuru yuri)
  • Shimamura Hougetsu x Adachi (Adachi to Shimamura)
oct 9 2019 ∞
oct 9 2019 +