"/" means romantic, "+" means platonic.

 • kamen rider kabuto
  • kagami/tendou
 • kamen rider ooo
  • eiji/ankh
  • eiji+ankh
  • eiji+ankh+hina
  • date+gotou
 • kamen rider gaim
  • takatora/kouta ♡♡♡
 • kamen rider build
  • sento+ryuga
  • sento/ryuga
  • utsumi/sento
  • kazumi/ryuga
  • misora+sento
  • misora+ryuga
  • misora+ryuga+sento
 • kamen rider w
  • philip/shoutarou
  • philip+shoutarou
  • terui/akiko
  • terui/shoutarou
  • shoutarou/kirihiko
  • shoutarou+kirihiko
 • kamen rider ghost
  • takeru/makoto
  • takeru/alain
  • takeru/makoto/alain
  • makoto/alain
  • takeru+onari+akari
 • kamen rider ex-aid
  • parado/emu
  • hiiro/saki
  • hiiro/taiga
  • kiriya/emu
  • parado+graphite
  • kuroto+kiriya
 • houseki no kuni
  • phos/cinnabar
  • cairngorm/lapis
  • ghost/lapis
  • ghost/lapis/cairngorm
  • cinnabar/dia
  • phos/antarc
  • rutile/papad
  • rutile/jade
  • dia/bortz
 • p3
  • shonato (sho/minato i know it's weird)
  • ryomina
  • ryohamu
  • akihamu
  • yukamitsu
  • jundori (is that the name?)
  • hamuko+aigis
  • mianto+aigis
 • p4
  • soukan
  • sourise
  • yukichie
 • p5
  • pegoryu ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
  • ryugoro
  • haruryu
  • shiann
  • ryukita
  • ryuann
aug 31 2017 ∞
apr 22 2018 +