rock lee

/

࿋ gaara / ࿋ naruto uzumaki

࿋ sai / ࿋ sarada uchiha

࿋ mitsuki / ࿋ boruto uzumaki

nov 30 2017 ∞
nov 3 2018 +