user image

♡... ⃕ hi! welcome to softie_co. here is a bunchy of stuff for soft tweets. you can copy them and put them in your notes or tweets.

softie_co follows:

apps for cute edits:

 • vsco
 • line camera
 • pitu
jun 23 2018 ∞
jun 23 2018 +
 • ꒰ write here ꒱
 • ⌠ write here ⌡
 • ‹ write here ›
 • « write here »
 • ʚ write here ɞ
 • ❝ write here ❞
 • ˗ˏˋwrite here ˎˊ˗
jun 23 2018 ∞
jun 23 2018 +
 • ♡⃗⃗. . . ᵎᵎ
 • ♡... ⃕
 • ♥︎ˀ⌇…
 • ₍ ˀ ⎀♡ ₎ ⇢
 • ⌨︎ᶻᶻᶻ [⁺⁹⁰⁰, ⁻⁰⁰]
 • ...♥︎ˀˀ
 • ✃ ┈
 • ✎﹏
 • ♡ᵎ
 • ♡⃕
 • ₍♡₎ ↷
 • ♡ꜜ . . .
 • ♥︎__
 • (¬_¬)ゞ♥︎ˀˀ ...
 • ✎ . . . ♡:
jun 23 2018 ∞
jun 23 2018 +
 • (❁ᴗ͈ˬᴗ͈)
 • ₍˄·͈༝·͈˄*₎◞ ̑̑
 • ˘³˘
 • (∩˃o˂∩)♡
 • ˙ᵕ˙
 • ˃̵ᴗ˂̵
 • ˶ˆ꒳ˆ˵
 • ◝(ᵔᵕᵔ)◜
 • ε(♡'-')з
 • ฅ^•ﻌ•^ฅ
 • (=^エ^=)
 • ฅ(^・ᆺ・^)ฅ
 • (^・ᆺ・^)
 • ฅ ̳͒• ̫• ̳͒ฅ♡
 • ฅ( ̳͒ᵕ ̫ᵕ ̳͒)ฅ
 • ฅ( ̳͒•ㅅ• ̳͒)
 • (=^・ェ・^=)
 • (୨୧ᵕ̤ᴗᵕ̤)
 • ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡a
 • ʕ·ᴥ·ʔ
 • ʕ๑•́ᴥ•̀๑ʔ
jun 23 2018 ∞
jun 23 2018 +
 • ☎ ☏ ⌨ ✁ ✃ ✄ ✂ ✆ ✈ ✉ ✎ ✏ ✐ ✑ ✒ ☞ ☛ ☜ ☚
jun 23 2018 ∞
jun 23 2018 +
 • ↶ ↷ ↩ ↪ ↫ ↬ ↗ ↖ ↙ ↘ ↻ ↲ ↳ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➯ ➱ ➯ ↝ ➸ ➹
jun 23 2018 ∞
jun 23 2018 +
 • ᅲᅲ
 • ᄏᄏ
 • ᄒᄒ
jun 23 2018 ∞
jun 23 2018 +
 • ‑ ‒ – — ― ~
 • ,.:❕ ᵎ ﹫
 • ʾ ʿ ˀ ˁ ˉ ˇ ːˑ ˒ ˓ ˔ ˕ ˖
jun 23 2018 ∞
jun 23 2018 +