• "Photographer", Leona's answer when I asked her what's Madz illness is
  • "Walang Christian-Christian, sa tawag ng laman!", me to Carlo
  • "Kahit sino, gusto mo alphabetical?", me to Leona when she asked whose story should she start, JM's or Kim's
  • "Kelan kayo ang magkakaron ng lalakeng kaibigan na may malisya?" me to Leona.
oct 16 2008 ∞
jul 3 2010 +