• enstars
  • fave units
   • RYUSEITAI
   • switch
   • MaM
  • fave characters
   • shinobu, kanata, BASICALLY EVERYONE IN RYUSEITAI, kaoru, madara, arashi, subaru, mitsuru
 • fave ships
   • kaokana, midoshino, shinosora, chiakana, platonic madashino, maoshino, chiakaokana, adokoga.
 • fave clubs
   • ninja association, marine bio, track&field.
  • i love 1-B
 • dr.
  • fave characters
   • makoto, chiaki, kaede, rantaro, kyoko, sakura, hajime, izayoi, shuichi.
  • fave ships
   • hinanami, amamatsu, naegiri, amasai
  • i prefer not to talk about charas i don't like or my notps but if you are interested you can ask me in private
 • a3!
  • fave troupes
   • basically i love every troupe but my most fave is harugumi
  • fave characters
   • tsuzuru, hisoka, sakuya, taichi, kazunari, tsumugi, omi
  • fave ships
   • tsuzukazu, hisohoma, hisosaku, omitai, itasaku
 • sideM
  • fave units
   • dramatic stars
   • Beit
   • S.E.M
   • FRAME
  • fave characters
   • tsubasa, kyoji, rui, pierre, teru, hideo
 • bandori
  • hello, happy world!
  • fave characters
   • misaki, kanon, kokoro, ako
 • fave ships
   • misakanon, akorin
 • fave seiyuus
  • males: nobuhiko okamoto, koutaro nishiyama, kenji nojima, atsushi tamaru, tetsuya kakihara, shunichi toki, taku yashiro, takyua eguchi, hiro shimono, yuki kaji, shintaro asanuma, mamoru miyano, hikaru midorikawa, yuuto suzuki, kenn, ryohei kimura, junta terashima, shinnosuke tachibana, kentaro kimagai, kento hama, junya enoki, yoshiki nakajima
  • females: megumi ogata, kana hanazawa, saori hayami, ari ozawa
jun 26 2017 ∞
mar 25 2019 +