sep 12 2015 ∞
sep 14 2018 +
   • 130119 | exo - dkfc in manila
   • 130907 | exo - kpop republic in manila
   • 160123-24 | exo planet #2: the exo'luxion in manila
   • 160723-24 | exo planet #3: the exo'rdium in seoul
   • 170225-26 | exo planet #3: the exo'rdium in manila
   • 180428 | exo planet #4: the elyxion in manila
jun 29 2017 ∞
jun 11 2018 +