stebėtojo daroma įtaką stebimam objektui

kvantiniai dėsniai vienodai galioja tiek makro, tiek mikro objektams (ir elektronams, ir žmogui). Kitaip tariant, ir elektronams, ir žmonėms, ir galaktikoms galima taikyti tuos pačius kvantiniam pasauliui būdingus dėsnius.

The first time I went to Johnny Depp's house in LA is when I realized what I was getting myself into. I knew he was famous, but I didn't really know what that entailed. Kate Moss

Now I can walk into a room full of people I don't know and do my job. That's quite a massive thing to learn, I think. Kate Moss

What is known to everyone is not called “wisdom.” - Wang Xi (on The Art of War)

If you keep doing what you’ve been doing, you’ll keep getting what you’ve be...

dec 16 2008 ∞
apr 23 2012 +
  • Kaip geležis paaštrina geležį,

taip žmogus paaštrina savo artimo nuovoką. (27:17)

Kaip kvepalai ir smilkalai džiugina širdį, taip draugo nuoširdumas stiprina žmogaus dvasią. (27:9)

Kas kasa duobę {kitam}, į ją {pats} įkris; akmuo užrieda ant to, kuris jį parita. (26:27)

Samdyti kvailį ar girtuoklį tas pat kaip kalaviju sužeisti praeivius. (26:10)

Botagas arkliui, kamanos asilui, o lazda kvailių nugarai! (26:3)

Jei tavo priešas yra alkanas, pavalgydink jį duona; jei jis yra ištroškęs, pagirdyk jį vandeniu; nes taip krausi jam žarijų ant galvos, ir VIEŠPATS tau atlygins. (25:21-22)

Kantrumu teisėjas gali būti palenktas, o lipšnus liežuvis gali perlaužt kaulą. (25:15)

jul 8 2011 ∞
mar 11 2012 +