• Akaashi Keiji/Ennoshita Chikara
 • Akaashi Keiji/Kinoshita Hisashi
 • Akaashi Keiji/Kozume Kenma
 • Azumane Asahi/Iwaizumi Hajime
 • Haiba Alisa/Tanaka Saeko
 • Hanamaki Takahiro/Matsukawa Issei
 • Iwaizumi Hajime/Shimizu Kiyoko
 • Konoha Akinori/Sarukui Yamato
 • Kuroo Tetsurou/Yaku Morisuke
 • Michimiya Yui/Sawamura Daichi
 • Michimiya Yui/Shimizu Kiyoko
 • Nakashima Takeru/Sawamura Daichi
 • Nishinoya Yuu/Tanaka Ryuunosuke
 • Oikawa Tooru/Sugawara Koushi
 • Oikawa Tooru/Sawamura Daichi
 • Sawamura Daichi/Ikejiri Hayato
 • Shimizu Kiyoko/Yachi Hitoka
 • Shirofuku Yukie/Suzumeda Kaori
 • Tanaka Saeko/Ukai Keishin
 • Tsukishima Kei/Yamaguchi Tadashi
 • Yachi Hitoka/Yamaguchi Tadashi
may 20 2017 ∞
may 20 2017 +