list icon
 • Kenzaburo Oe
 • Banana Yoshimoto
 • Haruki Murakami
 • Natsuo Kirino
 • Kōbō Abe
 • Miyuki Miyabe
 • Ryu Murakami
 • Shintaro Ishihara
 • Mitsuyo Kakuta
 • Teru Miyamoto
 • Amy Yamada
 • Kenzu Kitakata
oct 15 2011 ∞
mar 15 2013 +