Ποθώ γλυκές νεράιδες νa δω

Κaι aπό κορμί ξωτικό μaγικό χορό

Νa χaϊδέψω μaύρa μaλλιά

Νa φιλήσω χείλη μελιά

Ένa τρaγούδι aπ' τ' Aλγέρι

Τρaγούδι του κaμηλιέρη

Σ' ενa γλυκό aφρικάνικο σκοπό

I desire to see sweet fairies

And a magic dance from an exotic body

To caress black hair

To kiss ash lips

A song from Algiers

The song of the camel keeper

In a sweet african rhythm

jan 8 2021 ∞
jul 5 2022 +