user image

‍ ‍ ‍ ‍ ‍‍ ‍。:゚૮ ˶ˆ ﻌ ˆ˶ ა ゚:。

bookmarks:
alexithymia books (southern gothic)
tigerhead 2024 (book)
zion (socials)
constelacione... observations (monthly diary 2024)
Misha dreams (he stole my dream journal)

‍ ‍ ‍ ‍ ‍

text-related: ‍ ‍ ‍ “ ” « » ‹› ❛ ❜ ❝ ❞ ‟ ‼ ⁇ ⁈ ⁉ ‽ !? 。 | ┆ ┋ ┊ ﹐ ﹔ ﹕ ﹖ ﹗ ﹙ ﹚ ﹛ ﹜ ﹝ ﹞ ﹟ ﹠ ﹡ ﹤ ﹥ ﹦ ﹨ ﹩ ﹪ ﹫ ™ ℠ © ® ℗ ± ∓ ½ ⅓ ¼ ¾ ∞ Øø ∞ ≠ ≈ ∼ ∽ – — ‾ 一 ━

arrows: ‍ ‍ ‍ ↺ ⟳ ↻ ↶ ↷ ⤺ ⤻ ⤹ ⤸ → ↑↓ ← ↘ ↙ ↪ ⇨ » « ➟ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ⮪ ⮨ ⮬ ⮭ ⮮ ⮯ ➧ ➨ ➚ ➘ ➙ ➛ ➜ ➝ → ➞ ➸ ➲ ➳ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽➫ ➬ ➩ ⇝ ➪ ➭ ➮ ➯ ➱ ↩ ↪ ↫ ↬ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇱ ⇲ ⇳ ⇵ ⇶ ⌫ ⤷ » › ⤳ ⬀ ⬁ ⬂ ⬃ ⬄ ⬅ ⬆ ⬇ ⬈ ⬉ ⬊ ⬋ ⬌ ⬍ ⬎ ⬏ ⬐ ⬑ ⬰ ⬱ ⬲ ⬳ ⬴ ⬵ ⬶ ⬷ ⬸ ⬹ ⬺ ⬻ ⬼ ⬽ ⬾ ⬿ ⭀ ⭁ ⭂ ⭃ ⭄ ⭅ ⭆ ⭇ ⭈ ⭉ ⭊ ⭋ ⭌ ⭎ ⭏ ⭑ ⭚ ⭛ ⭜ ⭝ ⭞

brackets: ‍ ‍ ‍ ┌ ┐ 【】〘〙〔〕〖〗『』「」⌠⌡ ⦅ ⦆ ☾ ☽ ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺ ︻ ︼ ︽ ︾ ﹀ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄ ╭ ╮ ╯╰

triangles: ‍ ‍ ‍ ▼▲►◄ ◢◣◥◤ △▽◁▷ ◿◺◹◸ ⌲ ▸ ▹ ▾ ▿ ◂ ◃ ▻ ◅ ⊿ ◬

diamonds: ‍ ‍ ‍ ◈ ♢ ⟐ ⟡ ⟢ ⟣ ◊ ⬖ ⬗ ⬘ ⬙ ◆ ◇ ⬥ ⬦ ⬧ ⬨ ⬩ ⬪ ⬫

squares: ‍ ‍ ‍ ⬚ ◩ ⬒ ⬓ ⬔ ⬕ ◫ ⊠ ❏ ❐ ❑ ❒ ▪ ◾ ■ ◼ ▋ ▫ ▫ □ ⍰ ▢ ▣ ▨ ▩ ▥ ▯ ≡ ⊟ | ❙ ❚ ▎ ▍ ▋ ▌ ⿻ ▞▞ ⬝ ⬞ ⬟ ⬠ ⬡ ⬢ ⬣

circles: ‍ ‍ ‍ ⬤ ● ◦ ∘ ○ ౦ ◌ ◯ ◎ ⦿ ◉ ◍ ◐ ◑ ◒ ⓧ ❍ ⍟ ⬬ ⬭ ⬮ ⬯ ⭓ ⭔ ⭖ ⭗ ⭘ ⭙

stars: ‍ ‍ ‍ ⋆ ✪ ★ ✫ ☆ ✰ ✰ ✩ ✬ ✭ ✮ ✯ ✦ ✧ ✧ ✴ ✶ ✷ ✸ ✵ ✹ ⚝ ⍟ ⛧ ⭒ ∗

numbers: ‍ ‍ ‍❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ ⒈ ⒉ ⒊ ⒋ ⒌ ⒍ ⒎ ⒏ ⒐ ⒑ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 0123456789 𝟎𝟏𝟐𝟑𝟒𝟓𝟔𝟕𝟖𝟗 𝟘𝟙𝟚𝟛𝟜𝟝𝟞𝟟𝟠𝟡 𝟬𝟭𝟮𝟯𝟰𝟱𝟲𝟳𝟴𝟵

misc.: ‍ ‍ ‍ ♡ ღ ❥ ♤ ♧ ✓ ✕ ✘ ✗ ☓ ✇ ༝ × ⁺ ₊ ﹢ + ⊹ ノ ๑ ≀ 。 ・ · … ⋯ · · · × ≡ ▬ ∴ ∵ ∷ ⋰ ⋱ ∶ ≀ ⌇ ᨓ ೫ ༉ ミ 彡 ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ✚ ▬ 〰 ☼ ϟ ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ♀ ♂ ✎ ✏ ✐ ✑ ✒ ✁ ✂ ✃ ✄ ☚ ☛ ☜ ☞ ☟ ⧖ ⧗ ✞ Ξ ⎗ ⎘ ⎙ ⌘ ※ ⋈ ꒰ ꒱ ☱ ☰ ≣ ⩸ 一 二 三 ❦ ❧ ☙ ⁂ ☹ ☻ ツ ☄ ୨୧ ⸙ ⚑ ⋒ ⋓ ⋐ ⋑ ✆ ☏ ✞ ୭ ଘ ଓ ʚ✟⃛ɞ ʚɞ ᓚᘏᗢ ৎ୭ ⫘⫘ ꕤ ⫝ ⫝̸ ❖ ⛓ ⌕ ⪩⪨ ╱ ╲ ∾ ₪ ✱

꧁꧂‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ҉ ‍ ‍ ‍ ‍░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓

‍ ‍

useful emojis: ‍ ‍ 📌📍🔑✒️💬💭🔥💎🌙📺📚🎵🔞🏳️‍🌈⚠️❌✔️ +

———————————————————————————————————— ‍ ‍

emojis on mobile: ‍ ‍ ✔ ✖ ✖️ ☑ ☒ ◽ ☐ ◻ ☑ ⏭ ⚲ ⚥ ⚧ ⚤ ⚢ ⚣ ⚘ ⚠ ☮ ☯ ☪ ☠ ☢ ☣ ✉ ✈ ♨ ✝ ♥ ❤ ❄ ☀ ☾ ☽ ☁ ☂ ♠ ♣ ♦ ⏹ ☃ ☪ ☝ ✌ ✍ ☺ ☎ ⚫ ⏺ ⚬ ♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟ ♔♕♚♛ 🅰🅱🅲🅳🅴🅵🅶🅷🅸🅹🅺🅻🅼🅽🅾🅿🆀🆁🆂🆃🆄🆅🆆🆇🆈🆉

do not work on mobile: ‍ ‍ ⏴ ⏸ ⏵ ⏶ ⏷ ⏹ ⏺ ⏭ ⏮ ⏯ ❅ ❆ ⭠ ⭡ ⭢ ⭣ ⭤ ⭥ ⭦ ⭧ ⭨ ⭩ ⭪ ⭫ ⭬ ⭭ ⭮ ⭯ ⭰ ⭱ ⭲ ⭳ ⭶ ⭷ ⭸ ⭹ ⭺ ⭻ ⭼ ⭽ ⭾ ⭿ ⮀ ⮁ ⮂ ⮃ ⮄ ⮅ ⮆ ⮇ ⮈ ⮉ ⮊ ⮋ ⮌ ⮍ ⮎ ⮏ ⮐ ⮑ ⮒ ⮓ ⮔ ⮕ ⮘ ⮙ ⮚ ⮛ ⮜ ⮝ ⮞ ⮟ ⮠ ⮡ ⮢ ⮣ ⮤ ⮥ ⮦ ⮧ ⮨ ⮩ ⮪ ⮫ ⮬ ⮭ ⮮ ⮯ ⮰ ⮱ ⮲ ⮳ ⮴ ⮵ ⮶ ⮷ ⮸ ⮹ ⯅ ⯆ ⯇ ⯈ ⮿ ⯀ ⯁ ⯂ ⯃ ⯄ ⯊ ⯋ ⯌ ⯍ ⯎ ⯏ ⯐ ⯑ ⮽ ⮾ ⭍

‍ ‍ ———————————————————————————————————— ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍

 • flourishes
  • . - ̗̀ text ̖́-
  • ⊹♡‧₊
  • ༊*·˚
  • ☆ 。・゚.。
  • ⋆⁺☾₊⋆
  • ༉‧₊˚✧‧₊˚✩彡.˚✩
  • : ♡₊˚
  • ♡੯ᵕू ໒ ୨୧ ꒱ *:・゚✧
  • ۰˚☽˚⁀➷。˚⸙͎۪۫⋆ ༄
  • 。゚❁ུ۪ °ₒ 𓂂 ˚ 𓂂 ₒ ° ₒ 𓂂 ˚˖⋆
  • 。.。:+*
  • ˙˚˙ᵕ꒳ᵕ˙˚˙‧̍̊
  • ・゚゚・。
  • ・゜゜・.
  • *:・゚✧*:・゚✧
  • ☆*: .。. ♡ .。.:*☆
  • ˚ ༘♡ ⋆。˚
  • ༉‧₊˚✧‧₊˚✩彡.˚✩
  • *ੈ✩‧₊˚
  • ༺☆༻
 • snow
  • ⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆
  • ₊˚。⋆❆⋆。˚₊
  • °❆⋆.ೃ࿔*:・
  • ☃︎⋆꙳•❅*ִ
  • ⋆⁺₊❅⋆ ⁺₊❆⋆
 • sparkles
  • ✩°。⋆⸜ 。・:*˚:✧。
  • ˑ༄ؘ ۪۪۫۫ ▹▫◃ ۪۪۫۫ ༄ؘ ˑ
  • ✧・゚: *✧・゚:*  *:・゚✧*:・゚✧
  • .・゜゜・ ・゜゜・.
  • 。・゚゚・ ・゚゚・。
  • *:..。o○ ○o。..:*
  • ゚+*:;;:* *:;;:*+゚
  • ☆○o。 。o○☆
  • *+:。.。 。.。:+*
  • ♡*♡+:。.。 。.。:+♡*♡
  • .。*゚+.*.。  ゚+..。*゚+
  • ☆.。.:* .。.:*☆
  • 。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆  。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
  • *・゚゚・*:.。..。.:*゚:*:✼✿ ✿✼:*゚:.。..。.:*・゚゚・*
  • *•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*
  • ·͙*̩̩͙˚̩̥̩̥*̩̩̥͙ ✩ *̩̩̥͙˚̩̥̩̥*̩̩͙‧͙  .·͙*̩̩͙˚̩̥̩̥*̩̩̥͙ ✩ *̩̩̥͙˚̩̥̩̥*̩̩͙‧͙ .
  • *̩̩̥͙ -•̩̩͙-ˏˋ⋆  ⋆ˊˎ-•̩̩͙- *̩̩̥͙
  • ·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
  • ⁎̩͙ ⁑̩͙̩͙ ⁂̩̩͙͙   ⁂̩̩͙͙ ⁑̩͙̩͙ ⁎̩͙
  • ˏ⸉ˋ‿̩͙‿̩̩̥͙̽‿̩͙ ‿̩̥̩‿̩̩̥͙̽‿̩͙ˊ⸊ˎ 
  • ˏ͛⑅ ‧̥̥͙‧̥̥ ̥ ̮ ̥ ⊹ ‧̫‧ ⊹ ̥ ̮ ̥ ‧̥̥‧̥̥͙ ⑅ˏ͛-
 • dividers
  • ▸ ★ ┈┈┈┈ ★ ┈┈┈┈ ★ ◂
  • ᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
  • ⠂⠄⠄⠂⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠂⠄⠄
  • ︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵
  • ★・・・・・・★・・・・・・★・・・・・・★
  • »»————- ————-««
  • ✼ ҉ ✼ ҉ ✼ ҉ ✼ ҉ ✼ ҉ ✼
  • °。°。°。°。°。°。°。゜。°。°。°。
  • 。☆✼★━━━━━━━━━━━━★✼☆。
  • \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
  • ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
  • ・‥…━━━━━━━☆☆━━━━━━━…‥・
  • ✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖
  • ・・・・☆・・・・☆ ・・・・
  • .・。.・゜✭・.・✫・゜・。.
  • *✭˚・゚✧*・゚*✭˚・゚✧*・゚*
  • ━━ ꒰ఎ ♡ ໒꒱ ━━
  • ─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚.・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚.・ ───
  • ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

‍ ‍

———————————————————————————————————— ‍ ‍

kaomoji:

happy +

‍ ‍ ‍ (◕‿◕✿) ‍ ‍ ‍ 。◕‿◕。 ‍ ‍ ‍ (◠‿◠✿) ‍ ‍ ‍ (◡‿◡✿) ‍ ‍ ‍ (ꈍ ᴗ ꈍ✿) ‍ ‍ ‍ (///∇///✿) ‍ ‍ ‍ (´・ω・`) ‍ ‍ ‍ (๑꧆◡꧆๑) ‍ ‍ ‍ ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ ‍ ‍ ‍ ヾ(@^∇^@)ノ ‍ ‍ ‍ ヾ(@⌒ー⌒@)ノ ‍ ‍ ‍ (≡^∇^≡) ‍ ‍ ‍ o(〃^▽^〃)o ‍ ‍ ‍ (。・ω・。) ‍ ‍ ‍ (❁´◡`❁) ‍ ‍ ‍ (≧∇≦)/ ‍ ‍ ‍ o(≧∇≦o) ‍ ‍ ‍ ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ ‍ ‍ ‍ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ ‍ ‍ ‍ ✖‿✖ ‍ ‍ ‍ (ノ´ヮ´)ノ*: ・゚ ‍ ‍ ‍ ( ✧Д✧) ‍ ‍ ‍ (。>‿‿<。 ) ‍ ‍ ‍ (〃 ω 〃) ‍ ‍ ‍ (/ω\) ‍ ‍ ‍ (^///^) ‍ ‍ ‍ (˶′◡‵˶) ‍ ‍ ‍ ゚.+:。(〃ω〃)゚.+:。 キャァ♪ ‍ ‍ ‍ (〃▽〃)ポッ ‍ ‍ ‍ ・:*:・(*///∇///*)・:*:・ ‍ ‍ ‍ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ ‍ ‍ ‍ [○´︶`○] ‍ ‍ ‍ ૮ ˶´ ᵕˋ ˶ა ‍ ‍ ‍ ♡(ミ ᵕ̣̣̣̣̣̣ ﻌ ᵕ̣̣̣̣̣̣ ミ)ノ ‍ ‍ ‍ ٩(ˊᗜˋ*)و ₊˚.༄ ‍ ‍ ‍ ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡ ‍ ‍ ‍ ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ (˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧ ‍ ‍ ‍ (๑>؂•̀๑) ‍ ‍ ‍ (੭˃ᴗ˂)੭ ‍ ‍ ‍ (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶) ‍ ‍ ‍ ( ᵔ ᵕ ᵔ) ‍ ‍ ‍ ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝⋆˙⟡♡ ‍ ‍ ‍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ‍ ‍ ‍

sad +

‍ ‍ ‍ (;_;) ‍ ‍ ‍ (´;д;`) ‍ ‍ ‍ (´;ω;`) ‍ ‍ ‍ ಥ‿ಥ ‍ ‍ ‍ ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ‍ ‍ ‍ (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू) ‍ ‍ ‍ o(╥﹏╥) ‍ ‍ ‍ (。ノω\。) ‍ ‍ ‍ (ᗒᗩᗕ) ‍ ‍ ‍ (◞ ‸ ◟ㆀ) ‍ ‍ ‍ il||li(つд-。)il||li ‍ ‍ ‍ 。:゚(。ﹷ ‸ ﹷ ✿) ‍ ‍ ‍ (つ﹏◕✿)・゚。 ‍ ‍ ‍ (ꈍ ‸ ꈍ✿) ‍ ‍ ‍ (ó﹏ò。) ‍ ‍ ‍ (っ- ‸ - ς) ‍ ‍ ‍ (இ﹏இ`。) ‍ ‍ ‍( • ᴖ • 。) ‍ ‍ ‍(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ ) ‧º ‍ ‍ ‍૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა ‍ ‍ ‍q(╥﹏╥)p ‍ ‍ ‍ (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )づ♡ ‍ ‍ ‍ (๑-﹏-๑)

angry +

‍ ‍ ‍ (ʘ言ʘ╬) ‍ ‍ ‍ (°言°怒) ‍ ‍ ‍ ヽ(`д´;)/ ‍ ‍ ‍ (*≧m≦*) ‍ ‍ ‍ (๑•̀д•́๑) ‍ ‍ ‍ щ(`Д´щ;) ‍ ‍ ‍ (•ˋ _ ˊ•) ‍ ‍ ‍ ( ̄^ ̄)凸 ‍ ‍ ‍ ヾ(≧皿≦;)ノ ‍ ‍ ‍ ヽ(*`Д´)ノ ‍ ‍ ‍ ò_ó ‍ ‍ ‍ (≖ ‸ ≖ ✿)

misc +

‍ ‍ ‍ (# > <) ˏˋ°•*⁀➷ ‍ ‍ ‍ (ノ>。☆)ノ ‍ ‍ ‍ Σ(°Д°υ) ‍ ‍ ‍ Σヽ(゚Д゚; )ノ アッ ‍ ‍ ‍ (´・ω・`)? ‍ ‍ ‍ (ס_ס;;) ‍ ‍ ‍ (゚ω゚;) ‍ ‍ ‍ ≖‿≖ ‍ ‍ ‍ (¬‿¬) ‍ ‍ ‍ (─‿‿─) ‍ ‍ ‍ ಠ_ಠ ‍ ‍ ‍ ಠಿ_ಠ ‍ ‍ ‍ (•‿•) ‍ ‍ ‍ ( •ॢ◡-ॢ)-♡ ‍ ‍ ‍ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ‍ ‍ ‍ ( ͡~ ͜ʖ ͡°) ‍ ‍ ‍ ( /¯ °3° )/¯ ‍ ‍ ‍ ¯\_(ツ)_/¯ ‍ ‍ ‍ ԅ(¯﹃¯ԅ) ‍ ‍ ‍ (っ˘ڡ˘ς) ‍ ‍ ‍ ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ‍ ‍ ‍ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ‍ ‍ ‍ ᕕ( ᐛ )ᕗ ‍ ‍ ‍ (ʘ‿ʘ✿)

spooky +

‍ ‍ ‍ (¬ ´ཀ` )¬ ‍ ‍ ‍ (꒪ཀ꒪) ‍ ‍ ‍ ◥(⃔*`꒳´* )⃕◤ ‍ ‍ ‍ [¬º-°]¬ ‍ ‍ ‍ {¬º-°}¬ ‍ ‍ ‍ ヘ(◕。◕ヘ) ‍ ‍ ‍ ←~(o `▽´ )o ‍ ‍ ‍ /╲/\( •̀ ω •́ )/\╱\ ‍ ‍ ‍ (㇏(•̀ᵥᵥ•́)ノ) ‍ ‍ ‍ ₍^ >ヮ<^₎

cats +

=^._.^= ∫ ‍ ‍ ‍ (=^-ω-^=) ‍ ‍ ‍ (Φ ω Φ) ‍ ‍ ‍ ( ⓛ ω ⓛ *) ‍ ‍ ‍ . /ᐠ。‸。ᐟ\ ‍ ‍ ‍ . /ᐠ。ꞈ。ᐟ✿\ ‍ ‍ ‍ . /ᐠ –ꞈ –ᐟ\ ‍ ‍ ‍ . /ᐠ_ ꞈ _ᐟ\ ‍ ‍ ‍ . /ᐠ. ᴗ.ᐟ\ ‍ ‍ ‍ ก₍⸍⸌̣ʷ̣̫⸍̣⸌₎ค ‍ ‍ ‍ . /ᐠ - ˕ -マ ‍ ‍ ‍ (=♡ ᆺ ♡=) ‍ ‍ ‍ =^ㅎ ⋏ ㅎ^= ‍ ‍ ‍

other animals +

‍ ‍ ‍ ૮ ˶ˆ ﻌ ˆ˶ ა 。:°ஐ ‍ ‍ ‍ 。:゚૮ ˶ˆ ﻌ ˆ˶ ა ゚:。 ‍ ‍ ‍ ૮ ˶′ﻌ ‵˶ ა ‍ ‍ ‍ ૮ ・ﻌ・ა ‍ ‍ ‍ ▼・ᴥ・▼ ‍ ‍ ‍ U・ᴥ・U ‍ ‍ ‍ (U・x・U) ‍ ‍ ‍ ʕ •ᴥ•ʔ ‍ ‍ ‍ ʕ*ノᴥノʔ ‍ ‍ ‍ ʕ ´•̥̥̥ ᴥ•̥̥̥`ʔ ‍ ‍ ‍ ʕ •㉨• ʔ ‍ ‍ ‍ (´・(oo)・`) ‍ ‍ ‍ (´;(oo);`) ‍ ‍ ‍ (V´・(oo)・`V) ‍ ‍ ‍໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১ ‍ ‍ ‍໒꒰ྀི´ ˘ ` ꒱ྀིა ‍ ‍ ‍૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡

‍ ‍

———————————————————————————————————— ‍ ‍

 • ⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉ ‍
 • ᴀʙᴄᴅᴇғɢʜɪᴊᴋʟᴍɴᴏᴘǫʀsᴛᴜᴠᴡxʏᴢ 0123456789 ‍/
 • ̶a̶b̶c̶d̶e̶f̶g̶h̶i̶j̶k̶l̶m̶n̶o̶p̶q̶r̶s̶t̶u̶v̶w̶x̶y̶z̶ ‍
  • ̶A̶B̶C̶D̶E̶F̶G̶H̶I̶J̶K̶L̶M̶N̶O̶P̶Q̶R̶S̶T̶U̶V̶W̶X̶Y̶Z̶ ‍
 • a͟b͟c͟d͟e͟f͟g͟h͟i͟j͟k͟l͟m͟n͟o͟p͟q͟r͟s͟t͟u͟v͟w͟x͟y͟z͟ ‍
  • ͟A͟B͟C͟D͟E͟F͟G͟H͟I͟J͟K͟L͟M͟N͟O͟P͟Q͟R͟S͟T͟U͟V͟W͟X͟Y͟Z͟ ‍
 • a̤b̤c̤d̤e̤f̤g̤h̤i̤j̤k̤l̤m̤n̤o̤p̤q̤r̤s̤t̤ṳv̤w̤x̤y̤z̤ ‍
  • ̤A̤B̤C̤D̤E̤F̤G̤H̤I̤J̤K̤L̤M̤N̤O̤P̤Q̤R̤S̤T̤ṲV̤W̤X̤Y̤Z̤ ‍
 • 𝐚𝐛𝐜𝐝𝐞𝐟𝐠𝐡𝐢𝐣𝐤𝐥𝐦𝐧𝐨𝐩𝐪𝐫𝐬𝐭𝐮𝐯𝐰𝐱𝐲𝐳 ‍
  • 𝐀𝐁𝐂𝐃𝐄𝐅𝐆𝐇𝐈𝐉𝐊𝐋𝐌𝐍𝐎𝐏𝐐𝐑𝐒𝐓𝐔𝐕𝐖𝐗𝐘𝐙 ‍
 • 𝒂𝒃𝒄𝒅𝒆𝒇𝒈𝒉𝒊𝒋𝒌𝒍𝒎𝒏𝒐𝒑𝒒𝒓𝒔𝒕𝒖𝒗𝒘𝒙𝒚𝒛 ‍
  • 𝑨𝑩𝑪𝑫𝑬𝑭𝑮𝑯𝑰𝑱𝑲𝑳𝑴𝑵𝑶𝑷𝑸𝑹𝑺𝑻𝑼𝑽𝑾𝑿𝒀𝒁 ‍
 • 𝕒𝕓𝕔𝕕𝕖𝕗𝕘𝕙𝕚𝕛𝕜𝕝𝕞𝕟𝕠𝕡𝕢𝕣𝕤𝕥𝕦𝕧𝕨𝕩𝕪𝕫 𝟘𝟙𝟚𝟛𝟜𝟝𝟞𝟟𝟠𝟡 ‍
  • 𝔸𝔹ℂ𝔻𝔼𝔽𝔾ℍ𝕀𝕁𝕂𝕃𝕄ℕ𝕆ℙℚℝ𝕊𝕋𝕌𝕍𝕎𝕏𝕐ℤ ‍
 • 𝗮𝗯𝗰𝗱𝗲𝗳𝗴𝗵𝗶𝗷𝗸𝗹𝗺𝗻𝗼𝗽𝗾𝗿𝘀𝘁𝘂𝘃𝘄𝘅𝘆𝘇 ‍
  • 𝗔𝗕𝗖𝗗𝗘𝗙𝗚𝗛𝗜𝗝𝗞𝗟𝗠𝗡𝗢𝗣𝗤𝗥𝗦𝗧𝗨𝗩𝗪𝗫𝗬𝗭 ‍
 • 𝙖𝙗𝙘𝙙𝙚𝙛𝙜𝙝𝙞𝙟𝙠𝙡𝙢𝙣𝙤𝙥𝙦𝙧𝙨𝙩𝙪𝙫𝙬𝙭𝙮𝙯 ‍ /
  • 𝘼𝘽𝘾𝘿𝙀𝙁𝙂𝙃𝙄𝙅𝙆𝙇𝙈𝙉𝙊𝙋𝙌𝙍𝙎𝙏𝙐𝙑𝙒𝙓𝙔𝙕 ‍
 • 𝖆𝖇𝖈𝖉𝖊𝖋𝖌𝖍𝖎𝖏𝖐𝖑𝖒𝖓𝖔𝖕𝖖𝖗𝖘𝖙𝖚𝖛𝖜𝖝𝖞𝖟 ‍
  • 𝕬𝕭𝕮𝕯𝕰𝕱𝕲𝕳𝕴𝕵𝕶𝕷𝕸𝕹𝕺𝕻𝕼𝕽𝕾𝕿𝖀𝖁𝖂𝖃𝖄𝖅 ‍
 • 𝔞𝔟𝔠𝔡𝔢𝔣𝔤𝔥𝔦𝔧𝔨𝔩𝔪𝔫𝔬𝔭𝔮𝔯𝔰𝔱𝔲𝔳𝔴𝔵𝔶𝔷 ‍
  • 𝔄𝔅ℭ𝔇𝔈𝔉𝔊ℌℑ𝔍𝔎𝔏𝔐𝔑𝔒𝔓𝔔ℜ𝔖𝔗𝔘𝔙𝔚𝔛𝔜ℨ ‍
 • abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ‍
  • ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 • 𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔ℎ𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝𝑞𝑟𝑠𝑡𝑢𝑣𝑤𝑥𝑦𝑧 ‍
  • 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻𝐼𝐽𝐾𝐿𝑀𝑁𝑂𝑃𝑄𝑅𝑆𝑇𝑈𝑉𝑊𝑋𝑌𝑍
 • 𝘢𝘣𝘤𝘥𝘦𝘧𝘨𝘩𝘪𝘫𝘬𝘭𝘮𝘯𝘰𝘱𝘲𝘳𝘴𝘵𝘶𝘷𝘸𝘹𝘺𝘻 ‍
  • 𝘈𝘉𝘊𝘋𝘌𝘍𝘎𝘏𝘐𝘑𝘒𝘓𝘔𝘕𝘖𝘗𝘘𝘙𝘚𝘛𝘜𝘝𝘞𝘟𝘠𝘡

hard to read:

 • ᵃᵇᶜᵈᵉᶠᵍʰᶦʲᵏˡᵐⁿᵒᵖᵠʳˢᵗᵘᵛʷˣʸᶻ ‍
  • (hard to read on desktop!)
 • 𝒶𝒷𝒸𝒹𝑒𝒻𝑔𝒽𝒾𝒿𝓀𝓁𝓂𝓃𝑜𝓅𝓆𝓇𝓈𝓉𝓊𝓋𝓌𝓍𝓎𝓏 ‍
  • 𝒜𝐵𝒞𝒟𝐸𝐹𝒢𝐻𝐼𝒥𝒦𝐿𝑀𝒩𝒪𝒫𝒬𝑅𝒮𝒯𝒰𝒱𝒲𝒳𝒴𝒵 ‍
  • (hard to read on mobile!)
 • 𝓪𝓫𝓬𝓭𝓮𝓯𝓰𝓱𝓲𝓳𝓴𝓵𝓶𝓷𝓸𝓹𝓺𝓻𝓼𝓽𝓾𝓿𝔀𝔁𝔂𝔃 ‍
  • 𝓐𝓑𝓒𝓓𝓔𝓕𝓖𝓗𝓘𝓙𝓚𝓛𝓜𝓝𝓞𝓟𝓠𝓡𝓢𝓣𝓤𝓥𝓦𝓧𝓨𝓩 ‍
  • (hard to read on mobile!)

‍ ‍

————————————————————————————————————

new: ⅓

mar 20 2016 ∞
apr 5 2024 +